Αποτύπωμα

Διεύθυνση

Studios Resbithas
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΓΥΘΕΙΟ
Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30-27330-23440 ή 23054

Φαξ

+30-27330-24777

Μομπιλ

+30-6944-941104

E-Mail

studios-resbithas@hotmail.com

 

Αποποίηση Ευθύνης

Εμείς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σας σύστημα και όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών.